Persondatapolitik for Playmobil Benelux B.V.

Seneste opdatering: September 2022

Vi byder dig velkommen til vores websted og er glade for din interesse i vores virksomhed. Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med de gældende juridiske bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, især EU's Databeskyttelsesforordning (EU's GDPR) og de landespecifikke gennemførelseslove, der gælder for os. Med hjælp fra denne persondatapolitik vil vi gerne informere dig udførligt om behandlingen af dine personoplysninger af Playmobil Benelux B.V. og om dine rettigheder.

Personoplysninger betyder de oplysninger, der gør det muligt at identificere en fysisk person. Dette omfatter især dit navn, din fødselsdato, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse, men også din IP-adresse.

Data er anonyme, hvis der ikke kan udledes en personlig reference til brugeren.

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Adresse (virksomhedens retlige adresse):
Playmobil Benelux B.V.
Hogehilweg 18
1101 CD Amsterdam
Holland


Kontaktuppgifter:
www.playmobil.com
E-post: service_nordic@playmobil.com

Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren:
dpo_ne@playmobil.com

Dine rettigheder som registreret

Først og fremmest vil vi gerne informere dig om dine rettigheder som den registrerede. Disse rettigheder er beskrevet i art. 15-22 i EU's generelle databeskyttelsesforordning (EU's GDPR). Dette omfatter:


  • 1. Ret til oplysning (art. 15 i EU's GDPR),
  • 2. Ret til sletning (art. 17 i EU's GDPR),
  • 3. Ret til berigtigelse (art. 16 i EU's GDPR),
  • 4. Ret til dataportabilitet (art. 20 i EU's GDPR),
  • 5. 5. Ret til begrænsning af databehandling (art. 18 i EU's GDPR),
  • 6. Ret til indsigelse mod databehandling (art. 21 i EU's GDPR).

For at gøre disse rettigheder gældende bedes du kontakte os på: dpo_ne@playmobil.com.Det samme gælder, hvis du har spørgsmål om databehandling i vores virksomhed, eller hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, du har givet. Du har også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse

Ret til indsigelse

Vær venligst opmærksom på følgende i forbindelse med indsigelsesretten:

Hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne databehandling uden at angive nogen grund. Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til direkte markedsføring.
Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, behandler vi ikke længere dine personoplysninger til disse formål. Indsigelsen er gratis og kan gøres uformelt, så vidt muligt til: dpo_ne@playmobil.com.
Såfremt vi behandler dine data til beskyttelse af legitime interesser, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling af grunde, der opstår som følge af din særlige situation. Det gælder også for profilering, der er baseret på disse bestemmelser.
I så fald behandler vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende grunde til behandlingen, der er værdige til beskyttelse, og som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, eller til at udøve eller forsvare sådanne retskrav.

Formål med og retsgrundlag for databehandling

I behandlingen af dine personoplysninger bliver bestemmelserne i EU's generelle databeskyttelsesforordning og alle andre gældende bestemmelser om databeskyttelse overholdt. Retsgrundlaget for databehandlingen fremgår især af art. 6 i EU's GDPR.
Vi anvender dine data til start af forretningsaktiviteter, til opfyldelse af kontraktmæssige og lovmæssige forpligtelser, til gennemførelse af kontraktlige forhold, til tilbud om produkter og tjenester samt til at styrke kunderelationen, hvilket også kan omfatte analyser til markedsføringsformål og direkte markedsføring.
Dit samtykke udgør også en tilladelse i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Her informerer vi dig om formålene med databehandling og din ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis dit samtykke også henviser til behandling af særlige kategorier af personoplysninger, vil vi udtrykkeligt gøre opmærksom på dette i samtykkeerklæringen.
Behandling af særlige kategorier af personoplysninger i henhold til art. 9, stk. 1 i EU's databeskyttelsesforordning sker kun, hvis dette på grund af juridiske bestemmelser er påkrævet, og der ikke er nogen grund til at antage, at din legitime interesse til udelukkelse af behandlingen vejer tungere end din legitime interesse til beskyttelse.

Overførsel til tredjeparter

Vi videregiver kun dine data til tredjeparter inden for rammerne af de juridiske bestemmelser eller med det fornødne samtykke. I modsat fald videregives oplysningerne ikke til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til at gøre det i henhold til ufravigelige lovbestemmelser (overdragelse til eksterne organer som f.eks. tilsynsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder).

Modtagere af data/kategorier af modtagere

I vores virksomhed sikrer vi, at dine data kun modtages af de personer, som har brug for dem til at opfylde kontraktmæssige og juridiske forpligtelser.
I mange tilfælde støtter tjenesteudbyderne vores specialafdelinger med at udføre deres opgaver. Disse tjenesteudbydere støtter vores specialafdelinger, f.eks. i forbindelse med kredittjek, dataanalyse, afsendelse af nyhedsbreve osv. De nødvendige databeskyttelsesaftaler er indgået med alle tjenesteudbydere.
For at behandle forsendelsesordrer med UPS registreres modtagerens navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger videregives til UPS med henblik på forsendelse af denne ordre. Når dataene er overført, modtager modtageren en e-mail med bekræftelse af forsendelse fra UPS med sporingsoplysninger.

Dataoverførsel til tredjelande/Hensigt til dataoverførsel til tredjelande

Dataoverførsel til tredjelande (uden for EU eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) vil kun finde sted, hvis det er teknisk nødvendigt, påkrævet til at implementere kontraktmæssige forpligtelser, der er lovbestemte, eller hvis du har givet os dit samtykke.

Tredjelandsoverførsel til Salesforce
Vi vil overføre dine personlige oplysninger til Salesforce (USA's delstater og Asien/Stillehavsområdet), en serviceleverandør med koncernselskaber uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Denne overførsel vil finde sted som en del af ordrebehandlingen ud fra standard datasikkerhedsbestemmelser og inden for Salesforce-koncernen via Salesforces Processor Binding Corporate Rules (BCR). Disse er virksomhedsspecifikke datasikkerhedspolitikker, der er blevet godkendt af EU's databeskyttelsesmyndigheder og er underlagt en fortløbende rapporteringsproces.
Salesforces datapolitik kan findes på: http://www.salesforce.com/company/privacy/

Tredjelandsoverførsel til Cloudfare
For at beskytte vores webside bruger vi en service, der leveres af Cloudflare Inc. For yderligere information om databehandling, se venligst: Sikring af vores internetside ved Cloudflare (art. 6, stk. 1, lit. f EU-GDPR). Tjenester, der leveres af Cloudfare Inc., bruges som en del af ordrebehandlingen ud fra standardbestemmelser om datasikkerhed. Som led i brugen af disse tjenester, sikrer vi – hvor nødvendigt – at vi overholder den europæiske databeskyttelsesstandard, og at data beskyttes mod adgang, vha. af de relevante garantier.

Tredjelandsoverførsel til Google
Hvis du har givet os dit samtykke til tjenesterne, der leveres af Google (se Konverteringssporing og remarketing med Google Ads og Google Tag Manager (art. 6 stk. 1 a) EU's GDPR), vil vi overføre dine oplysninger til Google. Dataoverførsel vil finde sted som en del af ordrebehandlingen ud fra standard datasikkerhedsbestemmelser, (se også: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/).

Tredjelandsoverførsel til Microsoft
Hvis du har givet os dit samtykke til tjenesterne, der leveres af Microsoft (se Microsoft Bing Ads (art. 6, stk. 1, lit. a EU-GDPR)), vil vi overføre dine oplysninger til Microsoft Corporation. Dataoverførsel til Microsoft vil finde sted som en del af ordrebehandlingen ud fra standardbestemmelser om datasikkerhed.

Dataenes opbevaringstid

Vi gemmer dine data, så længe de er nødvendige til det pågældende behandlingsformål. Bemærk, at mange opbevaringsperioder kræver, at data fortsat skal være gemt. Dette vedrører især kommercielle eller skattemæssige opbevaringsforpligtelser (f.eks. tysk handelskode, skattekode osv.). Forudsat at der ikke er yderligere opbevaringsforpligtelser, slettes dataene rutinemæssigt, når formålet er opnået.
Desuden kan vi opbevare data, hvis du har givet os tilladelse til at gøre dette, eller hvis der opstår juridiske tvister, og vi bruger beviser inden for rammerne af de juridiske forældelsesfrister, der kan være op til tredive år. Den almindelige forældelsesfrist er tre år.

Sikker overførsel af dine data

For bedst muligt at beskytte de data, der er lagret hos os, mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller uautoriserede personers adgang til dem, bruger vi passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhedsniveauerne gennemgås løbende i samarbejde med sikkerhedseksperter og tilpasses nye sikkerhedsstandarder.
Dataudvekslingen fra og til vores websted er altid krypteret. Vi tilbyder HTTPS som overførselsprotokol for vores websted og bruger i hvert enkelt tilfælde de seneste krypteringsprotokoller.
Derudover tilbyder vi vores brugere indholdskryptering som en del af kontaktformularerne. Kun vi kan dekryptere disse data. Det er også muligt at bruge alternative kommunikationsmetoder (f.eks. via post).

Forpligtelse til at levere dataene

Forskellige personoplysninger er nødvendige til begrundelse, gennemførelse og afslutning af gældsforholdet og opfyldelse af de dermed forbundne kontraktmæssige og juridiske forpligtelser. Det samme gælder brugen af vores websted og de forskellige funktioner, det indeholder.
Vi har sammenfattet oplysninger om dette for dig i ovenstående punkt. I visse tilfælde skal data også indsamles eller gøres tilgængelige på grund af juridiske bestemmelser. Bemærk, at det ikke er muligt at behandle din forespørgsel eller opfylde det underliggende kontraktmæssige forhold uden at levere disse data.

Dataenes kategorier, kilder og oprindelse

Hvilke data, vi behandler, afgøres af den relevante kontekst: Dette afhænger af, om du f.eks. afgiver en ordre online, eller indsender en forespørgsel via vores kontaktformular.
Bemærk, at vi også kan give oplysninger til særlige behandlingssituationer separat på et egnet sted, f.eks. i tilfælde af en kontaktanmodning

Når du besøger vores websted, indsamler og behandler vi følgende data:
1. Navn på internettjenesteudbyderen
2. Oplysninger om webstedet, som du besøger os fra
3. Webbrowser og operativsystem, der bruges
4. Den IP-adresse, der er tildelt af din internetudbyder
5. Anmodede filer, overførte datamængder, downloads/fileksporter
6. Oplysninger om de websider, som du besøger på vores websted, herunder dato og klokkeslæt
7. Vi behandler yderligere data via cookies og værktøjer, se her: Besøg på vores websted (art. 6, stk. 1 f) EU's GDPR)og følgende punkter

Når du opretter kontakt, indsamler og behandler vi følgende oplysninger:
1. Navn, fornavn
2. Adresse
3. E-mailadresse
4. Hilsen
5. Oplysninger om anmodninger og interesser

Inden for bestillingsprocessens rammer behandler vi følgende data:
1. Hilsen
2. Navn, fornavn
3. Virksomhedsnavn
4. Fødselsdato
5. Leveringsadresse
6. Faktureringsadresse
7. E-mailadresse
8. Telefonnummer
9. Oplysninger, der lovligt kan behandles fra andre kilder

For nyhedsbreve indsamler og behandler vi følgende data:
1. Navn, fornavn
2. E-mailadresse
3. Hilsen
4. Postnummer
5. Sporing af data fra evaluering af nyhedsbreve (vi analyserer bl.a. nyhedsbrevets klik- og åbningsrate samt købsadfærd for vores abonnenter på nyhedsbreve via vores tjenesteudbyder Econda GmbH)

Til konkurrencer indsamler og behandler vi følgende data:
1. Navn, fornavn
2. Adresse
3. E-mailadresse
4. Fødselsdato
5. Land

Vi behandler følgende data i forbindelse med tilsendelse af kataloger:
1. Hilsen
2. Navn, fornavn
3. Gade- og husnummer
4. Postnummer
5. By
6. Land
7. E-mailadresse
8. Telefonnummer

Besøg på vores websted (art. 6, stk. 1 f) EU's GDPR)

Når vores websted kaldes, registreres følgende data automatisk af vores webserver: Navn på din internetudbyder, oplysninger om webstedet, hvorfra du besøger os, anvendt webbrowser og operativsystem, den IP-adresse, der er tildelt af din internetudbyder, filer, der er anmodet om, overført datamængde, downloads/fileksporter og oplysninger om de websteder, du besøger fra vores websted, herunder dato og klokkeslæt.
Denne databehandling er teknisk nødvendig, så indholdet på vores websted kan leveres til din slutenhed. Din IP-adresse skal derfor også nødvendigvis indsamles og opbevares, så længe den pågældende session varer. Det samme gælder for andre data, hvis behandling er nødvendig for korrekt visning af vores websted. Lagring af data i de såkaldte logfiler gør det også muligt at optimere webstedet yderligere, sikre dets funktionalitet, garantere sikkerheden i vores applikationer og af hensyn til juridisk beskyttelse (f.eks. genkendelse af og forsvar mod angreb på vores websted).
Retsgrundlaget for denne databehandling og midlertidige datalagring er vores legitime interesse som webstedsoperatør (art. 6, stk. 1 f) EU's GDPR).
Opbevaringsperioden for dataene er begrænset, og sletning finder sted, så snart dataene ikke længere skal opbevares med henblik på behandling. I forbindelse med undersøgelsen for korrekt visning af vores websted er dette tilfældet efter sessionens afslutning. Når dataene lagres i logfiler, slettes eller anonymiseres de efter 37 dage.

Sikring af vores websted via Cloudflare (art. 6 stk. 1 f) EU's GDPR)

På vores websted bruger vi netværkstjenesten for indholdslevering fra Cloudflare Inc. (101 Townsend St. San Francisco, CA 94107). Teknisk set dirigeres forbindelsen fra din enhed til vores websted gennem Cloudflares netværk. På denne måde er Cloudflare f.eks. i stand til at genkende angreb på vores websted. Cloudflare har dog ingen adgang til de data, du indtaster, på grund af TLS-krypteringen, som altid er aktiveret på vores websted. Når du tilgår vores websted, indstilles Cloudflare-cookies i din webbrowser. Cloudflare indsamler statistiske data om besøget på dette websted. Adgangsdataene omfatter: navn på det tilgåede websted, fil, dato og klokkeslæt for kaldet, mængden af overførte data, meddelelsen om vellykket hentning, browsertype og -version, brugerens operativsystem, henvisende URL-adresse (det tidligere besøgte websted), IP-adresse og den anmodende udbyder. Cloudflare bruger logdata til statistiske evalueringer med henblik på drift, sikkerhed og optimering af tilbuddet (f.eks. til identifikation af og forsvar mod misbrug af masseadgang i forbindelse med Denial-of-Service-angreb (DDoS) eller til identifikation af flere legitime adgange fra forskellige enheder, der bruger én IP-adresse). Læs også Cloudflares databeskyttelsesbestemmelser, der kan findes her https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ Vi bruger denne tjeneste til at sikre, at vores websted er tilgængeligt, for at beskytte os mod angreb og for at optimere indlæsningstiderne på vores websted. Brugen af værktøjet er baseret på vores legitime interesse i henhold til art. 6 stk. 1 f) i EU's GDPR.
Dine oplysninger vil blive overført til Cloudflare med henblik på evaluering og dermed til et tredjeland. Se her: Tredjelandsoverførsel/hensigt om tredjelandsoverførsel Vi har indgået en tilsvarende aftale med Cloudflare baseret på EU's GDPR til ordrebehandling. Cloudflare bruges af Salesforce for at sikre, at onlinebutikken fungerer korrekt.

Afsløring af bedrageri via ARVATOs profilsporingsløsning (art. 6, stk. 1 b) EU's GDPR og art. 6 stk. 1 f) EU's GDPR)

Vi bruger værktøjet til afsløring af bedrageri fra Arvato Financial Solutions (Arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland) til bestillingsprocessen i vores onlinebutik. Værktøjet til profilsporing bruger en JavaScript-kode og en sporingspixel til at tildele et entydigt enheds-id til din enhed baseret på de enhedsoplysninger, som det fastlægger. Sporingskoden indstilles, når betalingsprocessen starter, dvs. når adressedataene er indtastet.
Følgende data registreres: IP-adresse, anvendt browser, skærmopløsning, browsertilføjelsesprogrammer, anvendt operativsystem og sprogindstillinger. Disse konverteres til et hash-id. Det er også muligt, at din slutenhed genkendes med en vis sandsynlighed ved yderligere besøg (ved at sammenligne det genererede hash-id). Dine personoplysninger (genstand for køb, navn, postadresse, e-mailadresse, leveringsadresse, betalingsmetode og bankoplysninger osv.) registreres særskilt. Disse oplysninger danner grundlag for en automatiseret analyse for at identificere mistænkelige aktiviteter. Vi bruger udelukkende dette værktøj til at beskytte os selv og vores kunder mod svigagtige aktiviteter og svigagtige handlinger. Vi behandler ikke disse data til andre formål. Hvis der er mistanke om misbrug, kontrollerer en af vores medarbejdere resultaterne af den automatiserede evaluering og de underliggende indikationer. Hvis indgåelsen af en kontrakt afvises, informerer vi dig om dette og efter anmodning også hovedårsagerne til afgørelsen. Du får derefter mulighed for at gøre dit synspunkt kendt her dpo_ne@playmobil.com, hvorefter et medlem af personalet igen vil gennemgå afgørelsen.
Brugen af værktøjet er baseret på vores legitime interesse i henhold til art. 6 stk. 1 f) EU's GDPR og er også påkrævet til opfyldelse af kontrakten i tilfælde af acontobetaling.
Dine enheds- og købsdata behandles til infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99 76532 Baden-Baden. Der er ingen overførsel til tredjelande. Vi har indgået tilsvarende kontraktbehandlingsaftaler (AVV) med de involverede virksomheder. De data, der indhentes via denne procedure, slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til vores formål.
Se også: : Betalingssystemer (art. 6 stk. 1 a), b) EU's GDPR), kreditvurdering (art. 6, stk. 1 f) EU's GDPR) og automatiserede individuelle sagsafgørelser

Onlinebutikfunktioner fra Salesforce (art. 6 stk. 1 b) EU's GDPR)

Vores websted bruger tjenester fra Salesforce Commerce Cloud (tidligere Demandware) (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 München). Dette sikrer funktionaliteten i vores onlinebutik (visning af den korrekte valuta, funktion til indkøbskurve og ønskelister). Til dette formål er det nødvendigt, at cookies indstilles i din browser, som tildeler dig et individuelt id og gemmer tilsvarende handlinger (anbringelse af varer i indkøbskurven, placering af varer på ønskelisten). Dataene gemmes kun i din browser. Et link til dine kundedata vil kun blive vist, når du er logget på med din brugerkonto.
Brugen af denne procedure er nødvendig for at sikre onlinebutikkens grundlæggende tekniske funktioner og er påkrævet i forbindelse med implementering af foranstaltninger forud for kontrakten, art. 6, stk. 1 b) i EU's GDPR.
Data vil ikke blive overført til tredjeparter inden for rammerne af levering af den grundlæggende funktionalitet i onlinebutikken. Der udføres også en tredjelandsoverførsel i denne henseende (i modsætning til opfyldelse af forpligtelsen, se: (Intentie tot) doorgifte aan derde landen). De data, der indhentes via denne procedure, slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til vores formål. Opbevaringsperioden for cookien til brugeroplysninger, indholdet af indkøbskurven og e-handelsrelaterede oplysninger er 6 måneder.

Markedsføringsfunktionen Salesforce Einstein (art. 6 stk. 1 a) EU's GDPR)

Vi bruger markedsføringsværktøjet Salesforce-Einstein fra Salesforce Commerce Cloud (tidligere Demandware) (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 München, Tyskland) på vores websted. Salesforce-Einstein indsamler, opbevarer og evaluerer systematisk data om kundens købsadfærd. Følgende data registreres blandt andet: Produkter, der vises eller lægges i indkøbskurven, og læste artikler. Vi registrerer også aktiviteter på sociale medier. Vi bruger dette værktøj til at tilbyde dig attraktive og individuelle shoppingoplevelser. Det gør det eksempelvis muligt for os at give dig personligt tilpassede (produkt) anbefalinger på grundlag af de indsamlede oplysninger og give dig endnu bedre råd, når du vælger produkter i vores onlinebutik.
Værktøjet anvendes på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 a) EU's GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke her. Tilbagekaldelsen gælder kun for den enhed og den webbrowser, som den blev indstillet på. Gentag processen på alle enheder, hvis det er nødvendigt. Hvis du sletter fravalgscookien, bliver du igen bedt om at give dit samtykke til overførslen af data. Dine data overføres til Salesforce med henblik på analyse. En overførsel til et tredjeland finder sted (se: Tredjelandsoverførsel/hensigt om tredjelandsoverførsel). De data, der indhentes via denne procedure, slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til vores formål. I vores tilfælde sker dette efter 13 måneder.

Econdas websporingsprocedure (art. 6 stk. 1 a) og f) EU's GDPR)

På vores websted bruger vi et sporingsværktøj fra virksomheden econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe). Dette bruges til at registrere, gemme og systematisk evaluere besøgendes interaktioner på vores websted ved hjælp af cookies, sporingspixel og JavaScript-kode på vores websted. Følgende data registreres: Indsamling af IP-adresse (forkortet), oplysninger om den anvendte slutenhed, sider, der vises under besøget, kundemasterdata og data fra bestillingsprocessen. Disse data bruges til at oprette brugerprofiler på tværs af flere websteder. Vi bruger dette værktøj til at indsamle oplysninger om brugen af vores websted og for at kunne bruge disse data til at analysere, optimere og beregne anbefalinger på vores websted i overensstemmelse med kravene.
Værktøjet anvendes på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 a) EU's GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke her https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/ Tilbagekaldelsen gælder kun for den enhed og den webbrowser, som den blev indstillet på. Gentag processen på alle enheder, hvis det er nødvendigt. Hvis du sletter fravalgscookien, bliver du igen bedt om at give dit samtykke til overførslen af data.

Hvis du ikke giver dit samtykke, behandler vi sessions-id'et på grundlag af vores legitime interesse (art. 6 stk. 1 f) EU's GDPR) med henblik på at kunne drive vores onlinebutik med fortjeneste. Sessions-id'et skrives til sessionslageret under sessionens varighed. Yderligere personoplysninger som f.eks. IP-adresse eller yderligere brugerdata indsamles ikke, så der oprettes ikke nogen brugerprofiler. Hvert besøg på vores websted registreres som et nyt besøg. Ud fra disse oplysninger modtager vi markedsføringsrapporter som f.eks. salg pr. markedsføringskanal, sortimentsanalyser, analyser af indkøbsprocesser.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af sessions-id'et, kan du klikke på https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/.Tilbagekaldelsen gælder kun for den enhed og den webbrowser, som den blev indstillet på. Gentag processen på alle enheder, hvis det er nødvendigt. Hvis du sletter fravalgscookien, bliver du igen bedt om at give dit samtykke til overførslen af data.

Dina uppgifter kommer att överföras till Econda för utvärdering. Det sker ingen överföring till tredjeland. Uppgifterna som erhållits via denna procedur raderas så snart de inte längre behövs för våra syften. I vårt fall inträffar detta senast efter 24 månader.

Google Analytics (Artikel 6, Stykke 1 litra a GDPR)

Vi bruger Google Analytics-analyseværktøjet, der leveres af Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Hvis du befinder dig i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller i Schweiz, er Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ansvarlig for de oplysninger, der indsamles om dig i disse processer.

Dette værktøj registrerer, gemmer og evaluerer systematisk besøgendes aktiviteter på vores webside vha. cookies og JavaScript-funktioner. Følgende oplysninger registreres: anonymiseret IP-adresse (kun tre bytes registreres), Google ID, besøgt webside, tidligere besøgt webside, tid brugt på websider og hyppighed af besøg på websiderne.

Dine oplysninger vil blive overført til Google og behandlet der til Googles egne formål. Hvis du har en konto hos Google, kan Google samle de oplysninger, som blev indsamlet fra Google Analytics Tracking. Overførsel til tredjelande finder sted, se venligst: Overførsel til tredjeland/tilsigtet overførsel til tredjeland. Vi har indgået en relevant aftale vedrørende ordrebehandling med Google, baseret på GDPR.
Vi bruger dette værktøj til at indsamle information om brugen af vores webside og for at kunne implementere et behovsbaseret design og optimering af vores webside ud fra disse oplysninger.

Disse oplysninger kan blive brugt af Google til at skabe brugerprofiler på tværs af websider.
Dette værktøj vil blive brugt, hvis du giver os dit samtykke i henhold til artikel 6, stykke 1 litra a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke her. Indsigelsen gælder kun for den enhed og den webbrowser, hvor den blev angivet. Gentag venligst processen for alle dine enheder, hvis nødvendigt. Hvis du sletter opt-out-cookien (hvor du takker nej), vil du blive bedt om dit samtykke til dataoverførsel igen.

Du kan også downloade en add-in til din browser for at deaktivere Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Denne add-in er tilgængelig til alle Googles almindelige browserversioner.
De oplysninger, som indsamles via denne proces, vil blive slettet så snart de ikke længere er nødvendige til vores formål. Hos os sker dette efter 26 måneder.

Conversant-marketingprocedure (art. 6 stk. 1 a) EU's GDPR)

Vi bruger sporingspixel fra partnerprogrammet affiliate marketing fra virksomheden Conversant Deutschland GmbH (Bothestraße 13, 81675 München) på vores websted. Conversant-sporing bruges til at registrere, gemme og systematisk evaluere besøgendes interaktioner på vores websted ved hjælp af cookies, browserfingeraftryk og JavaScript-kode på vores websted. Følgende data registreres: IP-adresse (forkortet), geo-IP, tildelt Awin-id, tidsstempel, enheds-id, enhedsoplysninger (type, operativsystem, skærmopløsning, brugerkonfigurationer), udgiver-id, annoncør-id, reklamemedie-id, kaldt webside, tidsforbrug på hver enkelt webside, udførte handlinger (klik), hyppigheden af kaldet. Der oprettes brugerprofiler på tværs af flere websteder og enheder ud fra disse data. Vi bruger dette værktøj til at undersøge vores kunders købsadfærd nøjere og til at skabe målrettet reklamemateriale og tilbud. Brugen af partnerprogrammet affiliate marketing er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 a) i EU's GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke her https://www.conversantmedia.com/optout. Tilbagekaldelsen gælder kun for den enhed og den webbrowser, som den blev indstillet på. Gentag processen på alle enheder, hvis det er nødvendigt. Hvis du sletter fravalgscookien, bliver du igen bedt om at give dit samtykke til overførslen af data. Dine data vil blive overført til Conversant med henblik på evaluering. En overførsel til et tredjeland finder sted, se: Tredjelandsoverførsel/hensigt om tredjelandsoverførsel).
De data, der indhentes via denne procedure, slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til vores formål. I vores tilfælde sker dette efter 72 måneder.

Konverteringssporing og remarketing med Google Ads og Google Tag Manager (art. 6 stk. 1 a) EU's GDPR)

Vi bruger reklametjenesten Google Ads (tidligere Google AdWords) leveret af Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Hvis du er bosiddende i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz, er Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) den dataansvarlige for dine data, der indsamles i disse procedurer. Vores aktive typer Display Network, Shopping og Search bruges til at måle din interaktion med annoncer, der er placeret på Google. Til dette formål gemmes en cookie i din browser, når du klikker på en af vores webannoncer, der er placeret af Google. Dette bruges til at spore din yderligere aktivitet på det produkt, der reklameres for i annoncen (konverteringssporing). Disse data giver os mulighed for at måle effektiviteten af vores reklamekampagner. Følgende data indsamles fra dig: et entydigt id, antallet/hyppigheden af annoncer, der er leveret til dig (annoncevisninger), og de handlinger/klik, du udfører.
Vi bruger også remarketing-funktionen i Google Ads-tjenesten. Med remarketing-funktionen kan vi præsentere brugere for vores websted via reklamer baseret på deres interesser på andre websteder inden for Google-reklamenetværket (i Google-søgning eller på YouTube, såkaldte "Google-annoncer" eller på andre websteder). Til dette formål analyseres brugerinteraktion på vores websted, f.eks. hvilke tilbud brugeren var interesseret i, for at kunne vise målrettede reklamer til brugerne på andre sider, selv efter at de har besøgt vores websted. Google gør dette ved at gemme et nummer i browserne for brugere, der besøger visse Google-tjenester eller websider på Google Display Network. Dette nummer, der kaldes en "cookie", bruges til at registrere disse brugeres besøg. Dette nummer bruges til entydigt at identificere en webbrowser på en bestemt enhed og ikke til at identificere en person.

Google Tag Manager bruges til at administrere og styre forskellige tags. Til dette formål oprettes der en cookie i din browser. Tag Manager administrerer kun andre tags og indsamler ikke selv data.
Brugen af Google-værktøjerne er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 a) i EU's GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke her https://adssettings.google.com. Tilbagekaldelsen gælder kun for den enhed og den webbrowser, som den blev indstillet på. Gentag processen på alle enheder, hvis det er nødvendigt. Hvis du sletter fravalgscookien, bliver du igen bedt om at give dit samtykke til overførslen af data.
Du kan også konfigurere din browser til at forhindre tredjepartsreklamer. Også via et tilsvarende plug-in til de almindelige webbrowsere, som du kan downloade her: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Ved at installere dette kan du deaktivere Googles sporing permanent
Dine data vil blive overført til Google med henblik på evaluering. Hvis du har en konto hos Google, kan Google også flette de data, der er hentet fra sporing. En overførsel til et tredjeland finder sted, se: Tredjelandsoverførsel/hensigt om tredjelandsoverførsel. Vi har indgået en tilsvarende aftale med Google på grundlag af EU's GDPR til ordrebehandling.
De data, der indhentes via denne procedure, slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til vores formål. I vores tilfælde sker dette efter 24 måneder.
Du kan finde flere oplysninger om Google og Googles privatlivspolitik på: www.google.com/privacy/ads/

Microsoft Bing Ads (art. 6, stk. 1 a) EU's GDPR)

Vi bruger Bing Ads, en reklametjeneste fra Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA), på vores websted. Til dette formål indstilles tre cookies i din browser, som bruges til målrettet annoncering til dig, og som måler gyldige klik på reklamer i Microsoft-netværket. Følgende data indsamles: et universelt id til hændelsessporing, et Microsoft Bing Ads-id for at måle dine interaktioner med annoncerne.Vi bruger dette værktøj til at promovere vores produkter og måle effektiviteten af vores reklamer.
Værktøjet anvendes på grundlag af dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 a) EU's GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke her http://choice.microsoft.com/de/opt-out Tilbagekaldelsen gælder kun for den enhed og den webbrowser, som den blev indstillet på. Gentag processen på alle enheder, hvis det er nødvendigt. Hvis du sletter fravalgscookien, bliver du igen bedt om at give dit samtykke til overførslen af data. Dine data vil blive overført til Microsoft med henblik på evaluering (se Tredjelandsoverførsel/hensigt om tredjelandsoverførsel). Sammen med Microsoft er vi i fællesskab ansvarlige for databehandling. Der er indgået en såkaldt fælles kontrolaftale.
De data, der indhentes via denne procedure, slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til vores formål. I vores tilfælde sker dette efter 180 dage.

Facebook Custom Audiences ("Visitor Action Pixels")

Dette websted bruger den såkaldte "Facebook-pixel" på det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller hvis du er bosiddende i EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Canal Square, Canal Harbour, Dublin 2, Irland.
Databehandlingen er baseret på retsgrundlaget ved dit samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 a) GDPR.
Hvis det er nødvendigt, vil Facebook Inc. overføre personoplysninger til USA. Facebook er dog certificeret i henhold til aftalen om privatlivsskjold (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Facebook forpligter sig dermed til at overholde EU'S databeskyttelsesstandarder.
På den ene side giver Facebook-pixlen Facebook mulighed for at fastlægge de besøgende i vores onlinetilbud som en målgruppe for præsentationen af annoncer (såkaldte "Facebook-annoncer"). I overensstemmelse hermed bruger vi Facebook-pixlen til kun at vise de Facebook-annoncer, der er placeret af os, til de Facebook- eller Instagram-brugere, der også har vist interesse i vores onlineudbud, eller som udviser visse egenskaber (f.eks. interesser i visse emner eller produkter, der er fastlagt på grundlag af de besøgte websteder), som vi overfører til Facebook (såkaldte "Custom Audiences").
Facebook-pixlen er integreret direkte af Facebook, når du kalder vores websteder og kan gemme en såkaldt cookie på din enhed. Hvis du efterfølgende logger på Facebook, eller når du er logget ind, vil dit besøg til vores onlinetilbud blive noteret i din profil. Disse oplysninger kan tildeles din person ved hjælp af andre oplysninger, som Facebook har gemt om dig, f.eks. på grund af ejerskabet af en konto på det sociale netværk "Facebook".
Facebook-pixlen giver os også mulighed for at spore effektiviteten af Facebook-annoncer med henblik på statistiske og markedsmæssige forskningsformål ved at se, om brugere er blevet omdirigeret til vores websted efter at have klikket på en Facebook-annonce (såkaldt "konvertering").
De oplysninger, der indsamles via pixlen eller cookien, kan også aggregeres af Facebook, og de aggregerede oplysninger kan bruges af Facebook til egne reklameformål og til reklameformål for tredjeparter. For eksempel kan Facebook udlede visse interesser ud fra din onlineadfærd på dette websted og også bruge disse oplysninger til at reklamere for tilbud fra tredjeparter. Facebook kan også kombinere pixel- eller cookieoplysningerne med andre oplysninger, som Facebook har indsamlet om dig fra andre websteder og/eller i forbindelse med din brug af det sociale netværk "Facebook", så en profil om dig kan gemmes hos Facebook Ireland Limited. Denne profil kan bruges til reklameformål.
Facebook-pixlen kan også bruges til at spore din adfærd på tværs af flere websider, når du har set eller klikket på en Facebook-annonce. Denne proces bruges til at evaluere effektiviteten af Facebook-annoncer med henblik på statistiske og markedsmæssige forskningsformål og kan bidrage til optimering af fremtidige reklametiltag.
Når vi bruger Facebook-pixlen, bruger vi desuden den ekstra funktion "extended matching". Her overføres data til dannelse af målgrupper ("Custom Audiences" eller "Look Alike Audiences") til Facebook i krypteret form.
Vi bruger også proceduren "Custom Audiences from File" på det sociale netværk Facebook. I dette tilfælde sendes e-mailadresserne på modtagere af nyhedsbreve til Facebook. Overførselsprocessen er krypteret. Overførslen bruges udelukkende til at bestemme modtagere af vores Facebook-annoncer. Vi gør dette for at sikre, at annoncerne kun vises for brugere, der har en interesse i vores oplysninger og tjenester.
Facebooks behandling af data sker inden for rammerne af Facebooks politik for databrughttps://www.facebook.com/policy. Specifikke oplysninger om Facebook-pixlen, og hvordan den fungerer, kan findes her https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Du kan fravælge indsamling via Facebook-pixlen og brug af dine oplysninger til at vise annoncer. https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Kontaktformular/kontakt via e-mail (art. 6, stk. 1 a), b) EU's GDPR)

Der er en kontaktformular på vores websted, som kan bruges til elektronisk kontakt. Hvis du skriver til os via kontaktformularen, behandler vi de data, du angiver i kontaktformularen, for at kontakte dig og besvare dine spørgsmål og anmodninger.
Her overholdes princippet om dataminimering, idet du kun skal angive de data, som vi skal bruge for at kontakte dig. Det er din e-mailadresse, hilsen, fornavn, efternavn, emne og selve meddelelsesfeltet. Desuden behandles din IP-adresse af tekniske årsager og for juridisk beskyttelse. Alle andre data er frivillige felter og kan angives valgfrit (f.eks. for at besvare dine spørgsmål mere individuelt).
Hvis du kontakter os via e-mail, behandler vi de personoplysninger, der er angivet i e-mailen, udelukkende med det formål at behandle din anmodning.

Nyhedsbrev (art. 6, stk. 1 a) EU's GDPR)

Du kan abonnere på et gratis nyhedsbrev på vores websted. Den e-mailadresse, du indtaster, når du tilmelder dig nyhedsbrevet, og dit navn vil blive brugt til at sende dig det personlige nyhedsbrev. Postnummeret bruges til nyhedsbreve af regional interesse.

Her overholdes princippet om dataminimering, da kun e-mailadressen, navnet og postnummeret er markeret som obligatoriske felter. Af tekniske årsager og af juridiske årsager behandles din IP-adresse også, når du bestiller nyhedsbrevet.
Du kan selvfølgelig opsige dit abonnement når som helst ved hjælp af frameldingsmuligheden i nyhedsbrevet og dermed trække dit samtykke tilbage.
Vi bruger den såkaldte dobbelte tilmeldingsprocedure til at sende nyhedsbreve via e-mail. Det betyder, at du kun modtager reklamer via e-mail, hvis du udtrykkeligt har bekræftet, at du vil have os til at aktivere tjenesten med nyhedsbrevet. Det gør vi ved at sende dig en e-mail og bede dig om at bekræfte, at du ønsker at modtage vores nyhedsbrev på den pågældende e-mailadresse, ved at klikke på et link i den pågældende e-mail.
Gennem integrerede sporingspixel måler vi åbningsraten for vores nyhedsbreve og din interaktion med vores mails med nyhedsbreve (f.eks. klik). Hvis du klikker på et af linkene i nyhedsbrevene, overvåges dette også af sporingsmekanismerne fra Econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe). Brugen af denne funktion er baseret på dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 a) i EU's GDPR, som du gav ved bestillingen af nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Til dette formål skal du blot afmelde modtagelse af nyhedsbrevet.

Samtykke til konkurrence/reklame (art. 6 stk. 1 a), b) EU's GDPR)

På vores websted har du mulighed for at deltage i vores konkurrence. Hvis du udfylder konkurrenceformularen, behandler vi de afgivne data udelukkende med det formål at gennemføre konkurrencen.
Princippet om dataminimering overholdes, idet du kun skal angive de data, som vi skal bruge til at gennemføre konkurrencen og give dig besked om, hvorvidt du har vundet. Det er f.eks. dit navn, din e-mailadresse, titel, adresse og land.
De obligatoriske felter er markeret med en (*). Af tekniske årsager og af juridiske årsager behandles din IP-adresse også. De resterende felter er valgfrie og kan udfyldes, hvis du ønsker det. Uden de obligatoriske felter kan vi desværre ikke gennemføre konkurrencen. Det er så ikke muligt at deltage.
Inden for rammerne af konkurrenceskærmen har du også mulighed for at give os dit reklamesamtykke. Det er selvfølgelig også muligt at deltage i lotteriet uden at give reklamesamtykket.
Hvis du giver os dit samtykke ved at markere det relevante afkrydsningsfelt, behandler vi også dine data med henblik på at give dig oplysninger og tilbud om vores produkter/tjenester (produkter og (eksklusive) tilbud fra brandet PLAYMOBIL fra Playmobil Benelux B.V.) via mail.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage uden at begrunde det via e-mail til service_nordic@playmobil.com eller via post til Playmobil Benelux B.V., Vllierwerf 5. 4704 SB Roosendaal.

Onlinebutik (art. 6, stk. 1 b) EU's GDPR)

Vi behandler kun de data, du angiver i ordreformularen, med det formål at implementere eller behandle kontraktforholdet, medmindre du accepterer yderligere brug.
Princippet om dataminimering overholdes, idet du kun skal give os de data, som vi har brug for til at kunne udføre kontrakten eller opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser (dvs. dit navn, din adresse, e-mailadresse og de betalingsdata, der kræves for den valgte betalingsmetode), eller som vi er juridisk forpligtet til at indsamle.
Desuden behandles din IP-adresse af tekniske årsager og for juridisk beskyttelse. Uden disse data er vi desværre nødt til at afvise at indgå kontrakten, da vi så ikke vil være i stand til at gennemføre den eller kan være nødt til at ophæve en eksisterende kontrakt. Naturligvis kan du af dig selv angive endnu flere data, hvis du har lyst til det.

For yderligere behandling i onlinebutikken henvises til: Afsløring af bedrageri via ARVATOs profilsporingsløsning (art. 6 stk. 1 f) EU's GDPR), Onlinebutikfunktioner for Salesforce (art. 6 stk. 1 b) EU's GDPR)

Registrering/kundekonto (art. 6, stk. 1 a), b) EU's GDPR)

På vores websted tilbyder vi brugere mulighed for at registrere sig ved at angive personoplysninger. Fordelen er, at du især kan se din ordrehistorik, og at de data, du har indtastet i ordreformularen, gemmes. Med din næste ordre behøver du ikke at indtaste disse igen.
Registrering er derfor enten nødvendig eller mulig for opfyldelse af en kontrakt (via vores onlinebutik) med dig eller for implementering af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, hvis gæsteadgang også er tilgængelig.
Princippet om dataminimering overholdes, da kun de data, der kræves til registrering, er markeret med en stjerne (*) som et obligatorisk felt. Det er f.eks. e-mailadresse og adgangskode, herunder gentagelse af adgangskode.
Til ordren i vores onlinebutik har vi også brug for oplysninger om faktureringsadressen (titel, fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer) til levering. Hvis leveringsadressen afviger fra fakturaadressen, skal de ovennævnte oplysninger om leveringsadressen også angives.
Ved at registrere dig på vores websted gemmes også brugerens IP-adresse, datoen og klokkeslættet for registreringen (tekniske baggrundsdata). Ved at klikke på knappen "Registrer nu" giver du dit samtykke til behandling af dine data.
Bemærk: Den adgangskode, du har angivet, gemmes af os i krypteret form. Medarbejderne i vores virksomhed kan ikke læse denne adgangskode. De kan derfor ikke give dig nogen oplysninger, hvis du har glemt din adgangskode.
I så fald skal du bruge funktionen "Glemt adgangskode", som sender dig en automatisk genereret ny adgangskode via e-mail. Ingen medarbejder er bemyndiget til at anmode dig om din adgangskode via telefon eller skriftligt. Du skal derfor aldrig opgive din adgangskode, hvis du modtager sådanne anmodninger.
Når registreringsprocessen er fuldført, gemmes dine data hos os med henblik på anvendelse af det beskyttede kundeområde. Så snart du logger på vores websted med din e-mailadresse som dit brugernavn og din adgangskode, er disse data tilgængelige på vores websted til de handlinger, du udfører (f.eks. til ordrer i vores onlinebutik). Udførte ordrer kan spores i ordrehistorikken. Du kan ændre fakturerings -eller leveringsadressen her.
Registrerede personer kan frit foretage ændringer/rettelser af fakturerings- eller leveringsadressen i ordrehistorikken uafhængigt af hinanden. Vores kundeservice vil også med glæde foretage ændringer/rettelser, hvis du kontakter dem. Du kan selvfølgelig også annullere eller slette registreringen eller din kundekonto (under "Min kundekonto", "Slet kundekonto").

Betalingssystemer (art. 6 stk. 1 a), b) EU's GDPR), kreditvurdering (art. 6, stk. 1 f) EU's GDPR)

I vores onlinebutik kan du betale med faktura, kreditkort, PayPal, kontant ved levering eller direkte debitering (SEPA Direct Debit). Til dette formål indsamles de respektive betalingsrelevante data for at kunne behandle din ordre og betaling. Desuden behandles din IP-adresse af tekniske årsager og for juridisk beskyttelse.
Princippet om dataminimering overholdes ved at kræve, at du kun giver os de data, som vi har brug for til at foretage betalingsbehandlingen og dermed udførelsen af kontrakten, eller som vi er juridisk forpligtet til at indsamle.
Uden disse data er vi desværre nødt til at afvise at indgå kontrakten, da vi ikke vil være i stand til at udføre den.
Det betalingssystem, som bruges af os, anvender TLS-kryptering til beskyttet overførsel af dine data.

Bemærkning om acontobetaling:
Hvis du vælger betalingsmetoden "aconto" via telefon eller i vores onlinebutik, foretager vi en kreditkontrol. Til dette formål indhenter Arvato de relevante oplysninger, der er nødvendige for at fastslå din kreditværdighed og risiko for misligholdelse. Kreditkontrollen udføres kun i de lande, hvor acontobetaling er mulig, dvs. Tyskland, Østrig og Schweiz.
Arvato-virksomhederne adskiller sig som følger:

Tyskland: informa Solutions GmbH
Tyskland: informa Solutions GmbH
Østrig: Credify Information Services GmbH Schweiz: Credify Information Services GmbH

Persondatapolitik for Arvato:
Vi overfører dine data (navn, adresse og, hvis det er relevant, fødselsdato) med henblik på kreditvurdering, indhenter oplysninger for at vurdere risikoen for manglende betaling baseret på matematisk-statistiske metoder, der anvender adressedata, og for at bekræfte din adresse (kontrol for leveringsevne), til infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Hvis din ordre blev afgivet fra Østrig eller Schweiz til Credify Informationsdienstleistung GmbH.
Retsgrundlaget for disse overførsler er art. 6 stk. 1 b) og art. 6 stk. 1 f) i GDPR. Overførsler på grundlag af disse bestemmelser må kun finde sted i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte vores selskabs eller tredjeparters legitime interesser og ikke vejer tungere end de pågældende personers grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger. Detaljerede oplysninger om ICD i betydningen af art. 14 i EU's generelle databeskyttelsesforordning ("EU's GDPR"), dvs. oplysninger om forretningsformål, formålene med datalagring, datamodtagerne, retten til selvoplysning, retten til sletning eller korrektion osv., kan findes i bilaget eller via følgende link (https://finance.arvato.com/icdinfoblatt) og under www.credify.at/datenschutz.
Hvis indgåelsen af en kontrakt afvises, informerer vi dig om dette og efter anmodning også hovedårsagerne til afgørelsen. Du får derefter mulighed for at gøre dit synspunkt kendt her dpo_ne@playmobil.com, hvorefter et medlem af personalet igen vil gennemgå afgørelsen. Tekniske baggrundsoplysninger kan findes her:
Teknisk bakgrundsinformation finns här: Afsløring af bedrageri via ARVATOs profilsporingsløsning (art. 6, stk. 1 f) EU's GDPR)

Bemærkning om kreditkortbetaling:
Som sædvanlig med betaling via kreditkort kontrolleres kreditkortoplysningerne, og der foretages en kreditvurdering.

Bemærkning om PayPal:
PayPal er en virksomhed, der er en del af PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Hvis den registrerede vælger "PayPal" som betalingsmetode i vores onlinebutik under bestillingsprocessen, overføres den registreredes data automatisk til PayPal.
Ved at vælge denne betalingsmetode giver den registrerede samtykke til overførsel af de personoplysninger, der er nødvendige for behandlingen af betalinger. Personoplysninger, der sendes til PayPal, er typisk fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre oplysninger, der er nødvendige for at behandle betalingen.
I forbindelse med behandlingen af salgskontrakten er personoplysninger, der er relateret til den pågældende ordre, også nødvendige. Oplysninger om PayPals persondatapolitik findes på:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev

Bemærkning om proceduren for direkte debitering:
Som sædvanlig med direkte debitering indsamles dine kontooplysninger (IBAN, kontoindehaver) for at debitere det tilsvarende beløb fra din konto.

Forsendelse af kataloger via post/e-mail (art. 6, stk. 1 a), b) EU's GDPR)

Vi behandler kun de data, du angiver i ordreformularen, med det formål at udføre eller behandle forsendelsen af kataloget, medmindre du accepterer yderligere brug.
Her overholdes princippet om dataminimering, idet du kun skal give os de data, som vi har brug for til at udføre ordren (dvs. hilsen, fornavn, efternavn, leveringsadresse, e-mailadresse, telefonnummer).
Desuden behandles din IP-adresse af tekniske årsager og for juridisk beskyttelse.

Reklameformål – eksisterende kunder (art. 6, stk. 1 f) EU's GDPR)

Playmobil Benelux B.V. er interesseret i at fastholde kundeforholdet til dig og sende dig oplysninger og tilbud om vores produkter/tjenester (kataloger og nyhedsbreve). Derfor behandler vi dine data for at sende dig tilsvarende oplysninger og tilbud via e-mail og post.
Hvis du ikke ønsker dette, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse, behandler vi ikke længere dine data til dette formål.
Indsigelsen kan foretages gratis, uden form og uden begrundelse via e-mail til service_nordic@playmobil.com eller via post til Playmobil Benelux B.V., Vlierwerf 5, 4704 SB Roosendaal, Holland.

Automatiserede afgørelser fra sag til sag

Vi bruger hent automatisk behandling med henblik på at træffe afgørelse i følgende tilfælde:
Hvis du vælger betalingsmetoden "aconto" via telefon eller i vores onlinebutik, foretager vi en kreditkontrol. Til dette formål indhenter Arvato de relevante oplysninger, der er nødvendige for at fastslå din kreditværdighed og risiko for misligholdelse. Du kan finde yderligere oplysninger her: Afsløring af bedrageri via ARVATOs profilsporingsløsning (art. 6, stk. 1 f) EU's GDPR)
Hvis indgåelsen af en kontrakt afvises, informerer vi dig om dette og efter anmodning også hovedårsagerne til afgørelsen. Du får derefter mulighed for at gøre dit synspunkt kendt her dpo_ne@playmobil.com, hvorefter et medlem af personalet igen vil gennemgå afgørelsen.
Du kan læse Arvatos persondatapolitik her https://finance.arvato.com/de/datenschutz/

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne proces eller gerne vil tale med os om resultaterne, bedes du kontakte os på dpo_ne@playmobil.com.

Oplysninger om privatlivets fred på sociale medier

Virksomheden Playmobil Benelux B.V. vedligeholder forskellige præsentationer på "social medier" for at kommunikere med brugerne, der er tilmeldt dér, og for at kunne informere dem om vores tjenester.
Vi vil gerne påpege, at du er ansvarlig for din brug af disse platforme og de inkluderede funktioner. Dette gælder især for din specifikke brugsadfærd på disse platforme. Dette er især tilfældet, hvis du bruger interaktive funktioner (f.eks. når der kommenteres, deles eller bedømmes).
Med hensyn til behandling af dine personoplysninger har vi dog et delt ansvar med Facebook i forhold til alle eksisterende kunder, potentielle kunder og brugere. Vi er opmærksomme på dette ansvar, og beskyttelsen af dine data er vigtigt for os. Vi kan desværre ikke fuldt ud leve op til vores ansvar i denne sammenhæng, fordi Facebook ikke giver os den nødvendige gennemsigtighed og de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde ovennævnte informationsforpligtelser. Vi bestræber os alligevel på at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine data.
Vi gør endvidere opmærksom på, at når du bruger disse platforme, kan dine data blive behandlet uden for EU. Som et resultat af at være certificeret i henhold til EU-US-privatlivsskjoldet garanterer amerikanske udbydere, at EU's databeskyttelsesstandarder overholdes, herunder når data behandles i USA.
Desuden kan din brug og brugerrelaterede oplysninger behandles med henblik på markedsundersøgelser og reklameformål. Brugerprofiler kan f.eks. genereres på grundlag af din brugsadfærd og tilknyttede interesser. Dette gør det muligt at aktivere reklamer både på og uden for disse platforme. Som hovedregel gemmes cookies på din enhed til dette formål. Uanset dette kan brugsprofilerne også anvendes til at gemme data, der ikke indsamles direkte fra din enhed (især hvis du er medlem af de respektive platforme og er logget på dem).
Som udbyder af denne informationstjeneste indsamler og behandler vi desuden ikke data, der er resultatet af din brug af vores tjeneste.
Vores behandling af brugeres personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at informere og kommunikere effektivt med brugere i overensstemmelse med art. 6 (1f) i GDPR. Hvis du bliver bedt om at give samtykke til databehandling fra de respektive udbydere (f.eks. ved at markere et felt eller klikke på en knap), er retsgrundlaget for behandlingen art. 6 (1a) og art. 7 i GDPR.

Ret til indsigelse
Hvis du er medlem af et socialt netværk og ikke ønsker, at netværket indsamler oplysninger om dig via vores websted, eller linker det til dine gemte medlemsdata på det pågældende netværk, skal du

logge af det pågældende netværk, før du besøger vores websted
slette de eksisterende cookies, der er gemt på din enhed, og
lukke din browser og genstarte den.

Næste gang du logger på, vil du dog blive genkendt af netværket igen som en specifik bruger.
For en detaljeret beskrivelse af den pågældende behandling og din indsigelsesret (fravalg) henvises til udbyderens oplysninger via nedenstående links.
Hvis du ønsker at indsende anmodninger om oplysninger eller gøre dine rettigheder som registreret gældende, vil vi gerne påpege, at du skal kontakte udbyderne direkte. Dette skyldes, at det kun er udbyderne, der har adgang til brugernes data og kan reagere direkte på dine anmodninger og give oplysninger. Men hvis du stadig har brug for hjælp, er du meget velkommen til at kontakte os.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – persondatapolitik: https://www.facebook.com/about/privacy/, fravalg: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oghttp://www.youronlinechoices.com, , Privatlivsskjold https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – persondatapolitik: https://policies.google.com/privacy, fravalg: https://adssettings.google.com/authenticated, Privatlivsskjold: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – persondatapolitik/fravalg: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – persondatapolitik: https://twitter.com/de/privacy, fravalg: https://twitter.com/personalization, Privatlivsskjold: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

Meddelelse om lov om ophavsret og kunstneres rettigheder

Hvis du ønsker at offentliggøre billeder, tekster, planer, videoer, musik osv. på vores websted, skal du være opmærksom på, at du kan blive bedt om at overdrage alle tilknyttede brugsrettigheder til netværket, hvilket i sidste ende kan have juridiske konsekvenser for dig, hvis du ikke er ophavsmand eller rettighedsindehaver.

Onlinetilbud til børn

Personer under 16 år må ikke overføre personoplysninger til os eller indsende en erklæring om samtykke uden samtykke fra en forælder eller værge. Vi opfordrer forældre og værger til aktivt at deltage i deres børns onlineaktiviteter og interesser.

Links til andre udbydere

Vores websted indeholder også – klart synlige – links til andre virksomheders websteder. For så vidt som links til andre udbyderes websteder er tilgængelige, har vi ingen indflydelse på deres indhold. Vi giver derfor ingen garantier og påtager os ikke noget ansvar for dette indhold. Den pågældende udbyder eller operatør af disse websteder er altid ansvarlig for indholdet på disse websteder.

De linkede sider blev kontrolleret for mulige juridiske overtrædelser og identificerbare krænkelser på tidspunktet for sammenkædning. Ulovligt indhold blev ikke genkendt på tidspunktet for sammenkædning. En permanent kontrol af indholdet på de linkede sider er ikke rimelig uden konkret bevis for en overtrædelse af loven. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, vil sådanne links straks blive fjernet.